Джи Ес Консулт Бг - За нас
Работим за Вас

ДЖИ ЕС КОНСУЛТ БГ е фирма, която натрупа своя опит във време, когато продажбите на дребно се развиха в една съвършено конкурентна среда. Фирмата бе създадена с цел логистично осигуряване на услуги и помощ в един динамично развиващ се пазар, какъвто е продажбите на дребно.

Всъщност създаването /изграждането/ на специалисти по–рано би било невъзможно поради сравнително късното навлизане на българския пазар на новия тип обслужване и дейност на т.нар. service stations или места за търговия с обслужване и фокус насочен към максимално задоволяване нуждите на клиента, което датира след 1994г.

Поддръжката и обслужването на тези модерни търговски комплекси е сложен процес, от който ние успяхме да отделим няколко дейности, които са определящи за непрекъснатата им работа и които не са в разрез с изискванията на вътрешно фирмените правила и норми.

Ние сме екип от специалисти, които сме в бранша от самото начало на експлоатация на новите service stations. Преминали сме през всичките етапи на експлоатация и управление от най–ниското управленско ниво, до висшия мениджмънт на някои от най–големите търговки фирми. Ние сме екип създал и обучил специалисти в отрасъла, които за период от няколко години пуснаха в експлоатация над 80 търговски обекта и проведоха обучение на над 1500 човека. Част от тези специалисти в момента са сред нас.